مودم نام ابزاری برای دریافت داده ها و اطلاعات و امواج و تبدیل آن ها به زبان قابل درک برای کامپیوتر می باشد، که برای ارتباط با شبکه اینترنت و دروازه ورود به آن و یا دریافت فایل از آن، از مودم استفاده می شود.

مودم های متفاوتی در مارک های مختلف و امکانات متنوع، در بازار ارائه می شود که روش نصب هر کدام و ارتباط آن با شبکه اینترنتی متنوع است.

شما در صورت نیاز به داشتن مودم و نصب آن بر روی سیستم خود، فقط کافی است با تماس با متخصصان “پی سی من” نسبت به اعزام نیرو به محل، برای نصب مودم و راه اندازی اینترنت اقدام نمایید.

متخصصان پی سی من، برای ارتباط شما با دنیای اینترنت و فراهم آوردن این شرایط، می توانند تمام ابزار و برنامه های مورد نیاز را ایجاد کنند. فقط کافی ست یک تماس با شرکت ما برقرار نمایید.

حتی به وسیله ی یک مودم مناسب شما می توانید صاحب یک شبکه ی داخلی بین کامپیوتر های منزل و یا شرکت خود شوید. در این صورت می توانید اطلاعات را با سرعت بالاتر بین سیستم های خود جا به جا نمایید.

راه اندازی یک شبکه داخلی کوچک فقط با استفاده از مودم را می توانید با تماس با متخصصان “پی سی من” بدست آورید.