نصب شبکه

تعمیرات انواع شبکه های کامپیوتری پذیرفته می شود.

 راه اندازی از بیس انواع شبکه ها توسط شرکت خدمات کامپیوتری پی سی من که با جدیدترین متد روز و بهترین مهندسین شبکه در محل برای شما نصب و راه اندازی می شود.

راه اندازی شبکه

 راه اندازی انواع شبکه:
  1.  کابلی
  2. وایرلس

لطفا با ما تماس برقرار نمایید.

تعمیرات شبکه

تعمیرات انواع شبکه های از کار افتاده پذیرفته می شود. لطفا برای خدمات کامپیوتری خود با ما تماس برقرار نمایید.